موسسۀ چند منظورۀ فرهنگی هنری آوای هنر هونام | دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | با هونام، هونام شویم

موسسۀ چند منظورۀ فرهنگی هنری آوای هنر هونام

اهداف هونام

اهداف عملیاتی هونام

  • شناسایی استعدادهای برتر و نواندیش
  • تدوین و توسعه رشته های جدید فرهنگی و هنری متناسب با نیازهای روز جامعه
  • تقویت روابط و همکاری های سازمانی و افزایش تعاملات با سایر سازمان ها و دانشگاه های مرتبط
  • توسعه همه جانبه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و هنری با رعایت استانداردهای وزارت محترم ارشاد اسلامی جهت افزایش نقش آفرینی موسسه در عرصه های فرهنگی و هنری
  • کمک به ارتقای سطح فرهنگ و هنر و دانش جامعه و مشارکت در تربیت سرمایه های انسانی هنرمند مورد نیاز کشور
  • اشتغال زایی برای هنرمندان سایر حوزه های هنری
  • کارورزی دانشجویان رشته های هنری
  • پافشاری بر جامعیت و کیفیت خدمات و تثبیت اثرات حمایتی در مطرح کردن آثار ارزشمند هنرمندان نامدار و گمنام
  • اتخاذ رویکرد توانمندسازی مادی و معنوی هنرمندان کشور
  • کمک بدون توقع و خیرخواهانه و پوشش تمامی نیازهای معنوی و مادی زندانیان غیرعمد و خانواده های محترم آنان